top of page

Coaching

Ik kan samen met jou kijken waar je nu staat in het leven, waar je naartoe wilt en hoe jij bij jouw doelen kunt komen. 

Wat is een goede coach? 

In mijn ogen is een goede coach iemand die je op het juiste moment vragen stelt na met volle aandacht naar jou te hebben geluisterd. Door deze vragen ga je in jezelf op zoek naar wat je werkelijk wilt en hoe je daar kunt komen.  

 

Een goede coach is iemand die je helpt om focus te houden op je doel. Je laat inzien wat het je kost als je niet verandert en wat het je oplevert als je die stappen wél zet. Door het inzien van dat positieve resultaat en daardoor het verlangen naar dit positieve resultaat van de verandering, neem je verantwoordelijkheid en wil je je echt gaan inzetten voor de acties om bij je doel te komen. 

 

Een goede coach checkt of je doel voor jou haalbaar is. Daarom deelt de coach het samen met jou op in kleine haalbare stappen en laat je het bereiken van deze kleine stappen vieren. 

 

Een goede coach is betrouwbaar en zorgt daardoor voor de veiligheid om alles te kunnen delen. Het  is een zorgzaam en authentiek iemand die je op een respectvolle manier de spiegel voor kan houden en ook niet bang is om een provocerende vraag te stellen. Bij coaching gaat het er om of de oplossing én de weg daarnaartoe voor jou werkt.

 

Een goede coach heeft ervaring in het herkennen van gedragspatronen, drijfveren en beweegredenen. pas dan kan de goede coach voor jou op maat werken door op het juiste moment de juiste interventies (werkvormen) toe te passen. Zo worden jouw niet werkende gedragspatronen doorbroken, zodat je wél bij je doel kunt komen. Deze werkvormen en technieken heeft de coach geleerd tijdens een erkende opleiding. Voor een goede coach is coaching een professie, geen hobby. Deze coach blijft zichzelf ontwikkelen en coacht jou om je te laten groeien in je persoonlijke ontwikkeling. 

 

Tevens laat een goede coach je vertrouwen op je eigen kracht, zodat je niet afhankelijk blijft van de coach. 

 

Die coach wil ik graag voor je zijn. 

Spreekt jou dat aan? 

Bij het coachen van “weerbarstige” jongeren ging ik vaak naar de puttingranche van de golfbaan. Ik liet ze dan eerst 4 ballen slaan richting een hole. De ballen waren meestal veel te hard en ik vroeg meteen erna wat ze ervan geleerd hadden. Vaak kreeg ik het antwoord “niets” of “ze zitten er niet in”.

Mijn volgende vraag was dan wat ze konden doen om de bal er bij de volgende slag wel in te krijgen, of in ieder geval in de buurt van de hole. Het antwoord kwam dan meteen. “harder slaan” of “zachter slaan” of “meer richting geven”. 

In een nieuwe ronde vroeg ik dan na de 1e bal hoe de volgende geslagen kon worden. En de 2e bal kwam dan vaak dichter in de buurt van de hole.

Ik vertaalde dit dan zo dat een gedrag nooit fout kan zijn, maar dat je terugkijkend naar dat gedrag kan beslissen iets de volgende keer anders te doen. En dat je daardoor een ander resultaat krijgt. Want als je blijft doen wat je deed, zal je altijd krijgen wat je kreeg. Het gaf een mooi inzicht in hoe je zelf in staat bent dingen in je leven te veranderen, op het moment dat je wilt leren van je wilt leren van je oude gedrag.

bottom of page