top of page

Consultancy

Arbeidsbegeleiding, jobcoaching en consultancy voor werkgevers.

Arbeidsbegeleiding, jobcoaching en consultancy voor werkgevers

Het komt wel eens voor dat een personeelslid jarenlang uitstekend heeft gefunctioneerd en dat dit de laatste tijd op een of andere manier niet meer lukt. Ik kan op dat moment samen met de werkgever en werknemer onderzoeken wat het onderliggende probleem is en daar aanbevelingen voor doen. 

 

Sommige werknemers hebben een specifieke benadering nodig om vervolgens uitstekend werk te kunnen verrichten. Ik heb met mijn langjarige ervaring al vele werkgevers mogen adviseren en ondersteunen bij uitvoering van de doelgerichte aanpak. Ik doe dat door hen te informeren en inzicht te geven in wat werkt bij mensen met bijvoorbeeld autisme of ADHD.

 

Soms zijn kleine aanpassingen voldoende: bijvoorbeeld hoe je iets vraagt, de hoeveelheid werk per opdracht, het maken van duidelijke afspraken of het aanleren van bepaalde routines. Hierbij kan ik arbeidsbegeleiding/ jobcoaching bieden op de werkvloer. Het zien van de sterke kanten van iemand bijvoorbeeld met autisme of ADHD kan u op die manier voordelen opleveren.
Zo zult u bepaalde werkzaamheden juist aan deze persoon toevertrouwen.
(Zie ook https://nva-nb.nl/product/poster-autisme-sterke-kanten-werknemer/

We onderzoeken samen per situatie, per bedrijf en per persoon wat er nodig is en kunnen op die manier maatwerk te leveren. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er een gezonde duurzame arbeidsrelatie tussen jullie blijft bestaan. 

Een man werkte al jaren bij een bedrijf en deed daar zijn werk naar behoren. De laatste tijd begonnen er echter fouten in zijn werk te sluipen. Die fouten hebben het bedrijf al enkele keren veel geld gekost. Ik heb gesprekken gevoerd met de werknemer en heb twee keer een paar uur op zijn werk meegedraaid. Deze man was vanuit het speciaal onderwijs via stage in dienst gekomen. Ik kwam erachter dat de laatste jaren zijn werk veel gecompliceerder was geworden. Er moesten veel meer handelingen gedaan worden in dezelfde tijd. Verder was zijn zelfbeeld laag, waardoor hij op vragen om elders even bij te springen, geen ‘nee’ kon zeggen. Hierdoor bleef zijn eigen werk achter. Dat wilde hij dan in korte tijd inhalen, waardoor hij fouten ging maken.

Ik heb hier geadviseerd om één aanspreekpunt aan te stellen, die hem aanstuurt en ook waar vragen van andere collega’s terechtkomen als ze hem even nodig hebben. Op deze manier kan deze werknemer zich volledig concentreren op zijn eigen werk, zodat fouten vermeden kunnen worden.

bottom of page