top of page

Herkaderen/omdenken

Herkaderen herkennen we ook bij het omdenken. 

Herkaderen / omdenken

Het omdenken heeft de laatste jaren een grote vlucht gemaakt. Bij NLP noemt men dit herkaderen. Herkaderen is de techniek om iets een andere betekenis te geven. Een belangrijk uitgangspunt bij deze techniek is dat iets pas betekenis krijgt in een bepaalde context. 

Herkaderen is het veranderen van de context of betekenis van een situatie, waardoor de gebeurtenis of uitspraak in een ander kader komt te staan en er een andere betekenis wordt gevormd.

Herkaderen wordt toegepast om de betekenis van het probleem te veranderen, niet direct om het probleem op te lossen. Je verandert namelijk niets aan het gedrag. Wel geeft het de persoon met het probleem vaak een nieuwe en een andere kijk op het probleem, waarbij tegelijkertijd een andere stemming ontstaat. Door deze verandering van stemming gebeurt er vaak al veel.

“Als je loslaat heb je twee handen vrij”. 

Als je bijvoorbeeld vindt dat een collega te langzaam zijn werk doet, kan het zijn dat je je daaraan irriteert. Maar als je erachter komt dat deze collega heel precies zijn werk doet en daardoor geen fouten maakt, wat op die afdeling essentieel is, kan het zijn dat je er dan anders over denkt. Dat jij daardoor rustig je werk af kan maken, omdat je weet dat die collega de voorbereidingen heeft gedaan en er zeker geen fouten in de opdrachten zitten.

herkaderen schema.png

Ik was laatst bij een gezin waarin de zoon van 15 bijna 18 uur per dag aan het gamen was. De ouders waren ten einde raad, maar waren niet bij machte dit gedrag te veranderen. Elke dag bracht hen hetzelfde ritueel, mopperen, dreigen, boos worden, maar niets hielp. Na een paar huisbezoeken noemde ik in een gezinsgesprek op dat bij het online gamen meer kwaliteiten nodig zijn om het spel af te maken, dan alleen maar het indrukken van knopjes op de console. Je moet contacten onderhouden, met anderen omgaan, vaak Engels spreken, leiding nemen of je overgeven aan iemand anders die de leiding neemt, tactisch werken, overzicht houden, organiseren en plannen. En dat je deze vaardigheden vervolgens later kan gebruiken in het dagelijkse leven. Aan de jongere vertelde ik dat het gezeur en gezanik van zijn ouders niets anders was dan dat ze zich enorm zorgen maakten over zijn toekomst. 

In dit voorbeeld zitten 2 herkaderingen. Een in de context, het “gezeur en gezanik” werd herkaderd in “bezorgdheid” wat een totaal andere impact had op deze jongen, en een herkadering in tijd, waarbij ik aangaf dat hij later veel aan deze kwaliteiten zou kunnen hebben, wat leidde tot andere gedachten bij de ouders, en het “gezeur” overging in een totaal andere omgang met elkaar.

Het zorgde voor een andere energie binnen dit gezin.

bottom of page